APIALIA ZONA ALTA

APIALIA ZONA ALTAEs tracta d’una agrupació comercial del col.lectiu API. En aquesta s’hi col.labora i es comparteixen els encàrregs de venda, en exclusiva, de les propietats que cada una de les immobiliaries que en formen part capten, gestionant els immobles de manera conjunta. S’hi comparteix també el mateix codi étic, els mateixos procediments de treball y oferim un millor asessorament al client buscant sempre la seva satisfacció.

 Els agents immobiliaris que en formem part estem formats amb les darreres tendències en marketing adaptades al sector immobiliari

 Fem jornades de portes ofertes. Preparem visites conjuntes amb els nostres agents a la seva propietat a fi de poder-la conèixer millor.

 No haurà de visitar moltes immobiliaries, visitada una, visitades totes.

 Compromís de servei: Entre totes les immobiliaries que pertanyen a l’agrupació Apialia revisem les ofertes diariament per aconseguir optimitzar la seva venda al màxim.

 Garantim que el seu immoble tindrà el mateix preu a totes les immobiliaries de l’agrupació Apialia.

 Màxima seguretat jurídica per al comprador al existir un encàrreg en exclusiva de venda per cada immoble.

 Tots els agents formem part del col.lectiu API, estem inscrits al registre de la Generalitat i disposem d’una assegurança de Responsabilitat Civil (cobertura de 775.000€) i de Caució (cobertura de 60.000€).